Install Normal Toilet/ติดตั้งสุขภัณฑ์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า

Install Normal Toilet/ติดตั้งสุขภัณฑ์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า

SKU:
INSTALL-NORMAL-TOILET
฿950.00
(No reviews yet) เขียนรีวิว
คุณภาพสินค้า:
New
สินค้าที่มีอยู่ในสต็อค:

ขอบเขตงาน

  • ติดตั้งสินค้าตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทฯ
  • ตรวจเช็คจุดรั่วซึมพร้อมทดสอบฟังก์ชัน และอธิบายวิธีการใช้งาน
  • รื้อถอนเฉพาะสินค้าเท่านั้น
  • ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากสินค้าชำรุด/กระเบื้องจากการรื้อถอน
  • บริการติดตั้งเฉพาะสินค้าของบริษัทโคห์เลอร์เท่านั้น

เงื่อนไข

  • ลูกค้าจัดเตรียมงานระบบท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง ตามมาตรฐานการติดตั้งสินค้าเอง
  • ยังไม่รวมค่าเดินทาง (535 บาท/ครั้ง)

รื้อถอน + ขนทิ้ง (เพิ่มเติม)

  • เป็นบริการเพิ่มเติมจากบริการติดตั้ง (งานหลัก) เท่านั้น
  • รวมค่าขนทิ้ง