Install Normal Mirror Cabinet/ติดตั้งตู้กระจกแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

Install Normal Mirror Cabinet/ติดตั้งตู้กระจกแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

SKU:
INSTALL-MIRROR
฿642.00 - ฿1,177.00
(No reviews yet) เขียนรีวิว
คุณภาพสินค้า:
New
สินค้าที่มีอยู่ในสต็อค:

ขอบเขตงาน

  • ติดตั้งสินค้าตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทฯ
  • รื้อถอนเฉพาะสินค้าเท่านั้น
  • ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากสินค้าชำรุด/กระเบื้องจากการรื้อถอน
  • บริการติดตั้งเฉพาะสินค้าของบริษัทโคห์เลอร์เท่านั้น

เงื่อนไข

  • ลูกค้าเตรียมพื้นที่ ตามคำแนะนำของบริษัทฯ
  • ไม่รวมงานแก้ไขผนัง
  • ยังไม่รวมค่าเดินทาง (535 บาท/ครั้ง)

รื้อถอน  + ขนทิ้ง (เพิ่มเติม)

  • เป็นบริการเพิ่มเติมจากบริการติดตั้ง (งานหลัก) เท่านั้น
  • รวมค่าขนทิ้ง